Velkommen på kurs

  Velkommen på kurs

  Kursvirksomhet er en viktig del av vårt totaltilbud på boforvaltningsområdet. Kurs og seminarer er rettet mot tillitsvalgte og ansatte i boligselskaper som Vestbo forvalter.

  Vår målsetting er at kursene skal gjøre arbeidet som tillitsvalgt og ansatt i laget enklere og bedre. Dette nyter både den tillitsvalgte/ansatte og ikke minst beboerne godt av. Økt kompetanse om regler, økonomi og tekniske spørsmål gir riktigere saksbehandlingsrutiner og beslutninger i styret.

  I tillegg til å være en arena for kompetansebygging, er våre kurs også en møteplass for hyggelig sosialt samvær og erfaringsutveksling. Kursene holdes av våre egne jurister, økonomer, ingeniører m.m. og av eksterne foredragsholdere.

  Påmelding til kursene gjøres elektronisk ved å gå inn på de enkelte kursene. Nærmere opplysninger om kursene blir utsendt forløpende med Vestbo Nytt. Vi forbeholder oss rett til endringer i oppsatt program og mindre justeringer i kursinnhold. Det tas også forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

  Kurskalender

  onsdag 07. juni - 17:30 - 21:00 Vestbo, Strandgaten 196 Påmelding

  Påmeldingsfrist: 2. juni

  torsdag 08. juni - 17:00 - 21:00 Vestbo, Strandgaten 196 Påmelding

  Påmeldingsfrist: 2. juni

  onsdag 14. juni - 17:30 - 21:00 Vestbo, Strandgaten 196

  Påmeldingsfrist: 9. juni

  torsdag 15. juni - 17:30 - 21:00 Vestbo, Strandgaten 196 Påmelding

  Påmeldingsfrist: 9. juni