Velkommen på kurs

  Velkommen på kurs

  Kursvirksomhet er en viktig del av vårt totaltilbud på boforvaltningsområdet. Kurs og seminarer er rettet mot tillitsvalgte og ansatte i boligselskaper som Vestbo forvalter.

  Vår målsetting er at kursene skal gjøre arbeidet som tillitsvalgt og ansatt i laget enklere og bedre. Dette nyter både den tillitsvalgte/ansatte og ikke minst beboerne godt av. Økt kompetanse om regler, økonomi og tekniske spørsmål gir riktigere saksbehandlingsrutiner og beslutninger i styret.

  I tillegg til å være en arena for kompetansebygging, er våre kurs også en møteplass for hyggelig sosialt samvær og erfaringsutveksling. Kursene holdes av våre egne jurister, økonomer, ingeniører m.m. og av eksterne foredragsholdere.

  Påmelding til kursene gjøres elektronisk ved å gå inn på de enkelte kursene. Nærmere opplysninger om kursene blir utsendt forløpende med Vestbo Nytt. Vi forbeholder oss rett til endringer i oppsatt program og mindre justeringer i kursinnhold. Det tas også forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

  Kurskalender

  onsdag 23. januar - 17.30 - 21.00 Strandgaten 196 Påmelding
  onsdag 13. februar - 17.30 - 21.00 Strandagaten 196 Påmelding
  torsdag 21. februar - 17.30 - 21.00 Strandgaten 196 Påmelding
  torsdag 21. mars - 17.30 - 21.00 Grand Hotel på Stord Påmelding
  torsdag 11. april - 17.30 - 21.00 Strandgaten 196 Påmelding
  onsdag 12. juni - 17.30 - 21.00 Strandgaten 196 Påmelding
  onsdag 13. juni - 17.30 - 21.00 Strandgaten 196 Påmelding