Bevar HMS

  BEVAR HMS - GJØR INTERNKONTROLLEN ENKLERE

  INTERNKONTROLL ER EN LOVPÅLAGT OPPGAVE

  Om styret får spørsmål om å fremlegge internkontrollsystemet, hva vil ditt styre legge frem?
  Usikker på svaret? Da trenger dere boligselskap Bevar HMS!


  Kontroll av bygninger, elektriske anlegg, brannalarm, slukkeutstyr, lekeplasser mm er oppgaver under styrets HMS-ansvar. Styret har ansvaret for lovpålagt internkontroll og kan bli holdt ansvarlig dersom boligselskapet ikke har systematisk HMS. Vestbo tilbyr skreddersydde løsninger for oppfølging av disse kravene.

  • Raskt å etablere
  • Enkelt å bruke
  • Enkelt å få oversikt
  • Ferdig HMS-håndbok
  • Modul for risikoanalyse
  • Modul for avvikshåndtering
  • Forslag til kontrollpunkter
  • Forslag til sjekklister
  • Innlagte data vil være tilgjengelig når som helst og hvor som helst,  når en har internettilgang
  • Alle regler blir oppdatert sentralt
  • Ved bruk av aktiviteter med sjekkliste lagres dokumentasjonen i systemets arkiv, slik at myndighetskrav er ivaretatt
  • Arkiv som overføres enkelt til neste styre
  • Styret kan enkelt fremlegge statusrapport for HMS-arbeidet

  Kampanjetilbudet inkluderer

  • Oppsett av Bevar HMS for boligselskapet
  • Lisens 1. år
  • Fortløpende overvåkning av regelverk med oppdatering av rutiner og instrukser, support. (Videre tilpasning er ikke inkludert.)
  • Risikovurdering, aktivitetsregister, sjekklister med mer
  • Elektronisk varsling på SMS og/eller e-post

  Fra andre år betales lisens som dekker fortløpende overvåkning av regelverk med oppdatering av rutiner og instrukser, support og gjennomgang av lagets aktiviteter, avviks/tiltaksbehandling med rapport til arkivet i Bevar HMS.

  • Differensierte priser – be om tilbud for ditt boligselskap
  • Innføringskurs holdes for styret etter nærmere avtale. Pris på dagtid kr 5.500 og kveldstid kr kr 7.500
  • For boligselskaper med Totalforsikring for boligselskap gjennom Vestbo gis 3 % årlig rabatt på denne forsikringen ved løpende avtale om Bevar HMS
    Jane Valderhaug Prosjektleder/ingeniør