Boliginfo ved salg

  Informasjon til meglere og oppgjørsavdelinger

  Alle henvendelser vedrørende

  • bestilling av boliginfo
  • informasjon om salg/kontrakt/forespørsel om restanser
  • bekreftelse av overførte omkostninger og andel felleskostnader
  • søknad om godkjenning av ny eier/behandlet søknad fra styret

  sendes til eierskifte@vestbo.no

  Prisliste gjeldende fra 1.1.2017

   

  Pris for skriftlige boligopplysninger til eiendomsmegler/takstmann
  (Må være betalt før opplysningene sendes.)
  kr. 3.100,-
  Overdragelse av kontrakt i ny-prosjekt, hvis overdragelse godkjennes
  (Må være betalt før godkjenning sendes.)
  kr. 25.000,-
  Eierskiftegebyr (selger) i borettslag (4 R) kr. 5.125,-
  Eierskiftegebyr (selger) i boligaksjeselskap* kr. 5.125,-
  Eierskiftegebyr (kjøper) i boligaksjeselskap* (1,75 R) kr. 2.242,-
  Eierskiftegebyr (kjøper) i sameier/andelslag mm kr. 4.000,-
  Registrering av pantesperre/annen rådighetserklæring (1,75 R) kr. 2.242,-
  Utlysing av bolig på forkjøpsrett - forhåndsvarsel (5 R)
  (Må være betalt før forkjøpsretten utlyses.)
  kr. 6.400,-
  Bruksoverlating/utleie av egen bolig (1,75 R) kr. 2.242,-
  Markedspriserklæring kr. 375,-
  Registrering av panteheftelser i boligaksjeselskap (1,75 R) kr. 2.242,-
  Utstedelse av duplo-dokumenter
  (Kopiering av originale dokumenter: aksjebevis, depoterklæring, vedtekter mm.) KUN AS
  kr. 375,-
  Utstedelse av panteattest kr. 200,-
  Kopi av kjøpekontrakt fra arkiv/arkivarbeid kr. 1.250,-
  Tegning fra arkiv/arkivarbeid kr. 1.500,-

  Registrering av panteheftelser bes innbetalt til kontonummer 5201 06 96682. Øvrige gebyrer bes innbetalt til kontonummer 5214 05 02413.

   

  Medlemskap ved kjøp av bolig i tilknyttet boligselskap

  Hovedeier og medeier(e) må være medlem i Vestbo. Hovedeier betaler en andelsavgift på kr. 500 ved innmelding. Hovedeier betaler ikke årskontingent (denne betales av boligselskapet). Medeier(e) betaler en andelsavgift på kr 500 + årskontingent på kr. 300. Medeiere betaler ikke årskontingent ved innmelding i perioden 1.10. - 31.12.  Medlemskap/årskontingent må innbetales før overtagelsesdato, sammen med øvrige gebyrer.

  * I boligaksjeselskap (AS) er det eierskiftegebyr både for selger og kjøper.

  Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i pris- og avgiftsnivå.

   

   

  Bergen, 16. desember 2016
  Revidert 27. januar 2017
  Vestbo BBL