Prisliste gjeldende fra 1.1.2017

 

Pris for skriftlige boligopplysninger til eiendomsmegler/takstmann
(Må være betalt før opplysningene sendes.)
kr. 3.100,-
Overdragelse av kontrakt i ny-prosjekt, hvis overdragelse godkjennes
(Må være betalt før godkjenning sendes.)
kr. 25.000,-
Eierskiftegebyr (selger) i borettslag (4 R) kr. 5.125,-
Eierskiftegebyr (selger) i boligaksjeselskap* kr. 5.125,-
Eierskiftegebyr (kjøper) i boligaksjeselskap* (1,75 R) kr. 2.242,-
Eierskiftegebyr (kjøper) i sameier/andelslag mm kr. 4.000,-
Registrering av pantesperre/annen rådighetserklæring (1,75 R) kr. 2.242,-
Utlysing av bolig på forkjøpsrett - forhåndsvarsel (5 R)
(Må være betalt før forkjøpsretten utlyses.)
kr. 6.400,-
Bruksoverlating/utleie av egen bolig (1,75 R) kr. 2.242,-
Markedspriserklæring kr. 375,-
Registrering av panteheftelser i boligaksjeselskap (1,75 R) kr. 2.242,-
Utstedelse av duplo-dokumenter
(Kopiering av originale dokumenter: aksjebevis, depoterklæring, vedtekter mm.) KUN AS
kr. 375,-
Utstedelse av panteattest kr. 200,-
Kopi av kjøpekontrakt fra arkiv/arkivarbeid kr. 1.250,-
Tegning fra arkiv/arkivarbeid kr. 1.500,-

Registrering av panteheftelser bes innbetalt til kontonummer 5201 06 96682. Øvrige gebyrer bes innbetalt til kontonummer 5214 05 02413.

 

Medlemskap ved kjøp av bolig i tilknyttet boligselskap

Hovedeier og medeier(e) må være medlem i Vestbo. Hovedeier betaler en andelsavgift på kr. 500 ved innmelding. Hovedeier betaler ikke årskontingent (denne betales av boligselskapet). Medeier(e) betaler en andelsavgift på kr 500 + årskontingent på kr. 300. Medeiere betaler ikke årskontingent ved innmelding i perioden 1.10. - 31.12.  Medlemskap/årskontingent må innbetales før overtagelsesdato, sammen med øvrige gebyrer.

* I boligaksjeselskap (AS) er det eierskiftegebyr både for selger og kjøper.

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i pris- og avgiftsnivå.

 

 

Bergen, 16. desember 2016
Revidert 27. januar 2017
Vestbo BBL