Lonsaasen

  Påmelding forkjøpsrett

  Jeg melder herved min forkjøpsrett for: Lonsåsen
  Frist for å melde forkjøpsrett: 30. april
  Salgsmøte avholdes: 7. mai kl 18 00 på Dampen, Hagellia 6, Auditoriet i 2. etg

   
  Meld forkjøpsrett           

  Bli medlem

  For å melde forkjøpsrett, må du være medlem i Vestbo

  Meld deg inn her