Vedlikehold i boligselskaper - Stord

onsdag 13. november - 17:30 - 21:00 Grand Hotell på Stord Påmelding

Sted: Grand Hotell på Stord
Klokken: 17:30 - 21:00
For påmelding klikk her

Kursbeskrivelse:
Kurset retter seg mot styret og ansatte i alle typer boligselskaper. En av de viktigste oppgavene til styret i et boligselskap er å forvalte eiendomsmassen på en god måte. Dette gjøres ved et løpende vedlikehold av boligmassen samt større periodevise rehabiliteringsarbeider. Kurset tar for seg de vanligste problemstillingene som dukker opp i denne sammenheng.
Hva skal vedlikeholdes av laget vs. beboerne selv, når bør det vedlikeholdes, og på hvilken måte bør det vedlikeholdes?

Når er det nødvendig for styret å innhente generalforsamlingens samtykke og hvordan bør økonomien knyttet til vedlikehold i laget legges opp? Kurset tar også for seg problemstillinger som kommer opp i forbindelse med oppfølging av løpende vedlikeholdsavtaler og gjennomføring av større rehabiliteringsprosjekter.

Målgruppe:
Tillitsvalgte i borettslag og boligaksjeselskaper.

Kursavgift:
Kr. 1 200,- for Vestbo-kunder. For deltaker nr. 2, 3, osv. fra samme lag betales det kr. 600,- pr. deltaker

Påmeldingsfrist:
8. november.