Gjennomføring av generalforsamling i borettslag/boligaksjeselskap - Bergen

torsdag 20. februar - 17:30 - 21:00 Strandgaten 196 Påmelding

Sted: Strandgaten 196
Klokken: 17:30 - 21:00
For påmelding klikk her

Kursbeskrivelse:
På dette kurset vil vi gå igjennom de sentrale lovbestemmelsene som gjelder for generalforsamling i borettslag, kort gjennomgang av krav til styrets årsberetning, gjennomgang av årsregnskap, innkalling til generalforsamling og til slutt forberedelser og praktisk gjennomføring av en generalforsamling. Det vil også bli en gjennomgang av årsmelding, innkalling og protokoll via portal.

Målgruppe:
Kurset er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte i borettslag og boligaksjeselskaper.

Kursavgift:
Kr. 1 200,- for Vestbo-kunder. For deltaker nr. 2, 3, osv. fra samme lag betales det kr. 600,- pr. deltaker.

Påmeldingsfrist:
14. februar.