Mekling i konfliktsaker

onsdag 11. mars - 17:30 - 21:00 Strandgaten 196 Påmelding

Sted: Strandgaten 196
Klokken: 17:30 - 21:00
For påmelding klikk her

Kursbeskrivelse:
Kurset er tenkt som et innføringskurs i konfliktmegling. Konfliktmegling er en systematisk metode for å løse konflikter. Styret i boligselskaper kan fra tid til annen å oppleve selv å bli del av en konflikt med beboere, naboborettslag, samarbeidspartner eller andre. Styret kan også bli vitne til at det oppstår konflikter mellom beboere i boligselskapet eller internt mellom styremedlemmer. Ofte kan det være hensiktsmessig at en uavhengig tredjepart stepper inn og hjelper de stridende parter til selv å komme frem til aksepterte løsninger. Denne tredjeparten kan i noen tilfeller være styret i boligselskapet. Gjennom kurset vil vi gi deltakerne noen grunnleggende verktøy for å kunne håndtere en slik meglingsrolle på en god måte

Målgruppe:
Kurset er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte i boligselskaper.

Kursavgift:
Kr. 1 200,- for Vestbo-kunder. For deltaker nr. 2, 3, osv. fra samme lag betales det kr. 600,- pr. deltaker.

Påmeldingsfrist:
6. mars.