Valgkomiteens arbeid

torsdag 12. mars - 17:30 - 21:00 Strandgaten 196 Påmelding

Sted: Strandgaten 196
Klokken: 17:30 - 21:00
For påmelding klikk her

Kursbeskrivelse: 
På kurset vil vi ta for oss valgkomiteens arbeid fra a-å. Vi ser på hvilke formelle regler som finnes for valgkomiteers arbeid, hva som følger av god organisasjonspraksis og eventuelle ulovfestede regler. Vi vil se nærmere på hvordan valgkomiteens arbeid rent praktisk bør legges opp og hvordan innstilling fra valgkomiteen kan utarbeides. Videre vil kurset gi tips og gode råd til hvordan valgkomiteen kan finne frem til de beste kandidatene til ulike tillitsverv i laget og hva som bør vektlegges i denne forbindelse. Avslutningsvis vil vi se på valgkomiteens rolle på generalforsamlingen.

Målgruppe:
Kurset er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte i boligselskaper.

Kursavgift:
Kr. 1 200,- for Vestbo-kunder. For deltaker nr. 2, 3, osv. fra samme lag betales det kr. 600,- pr. deltaker.

Påmeldingsfrist:
6. mars.