Internkontroll og HMS-arbeid i boligselskaper - Stord

torsdag 23. april - 17:30 - 21:00 Grand Hotell på Stord Påmelding

Sted: Grand Hotell på Stord
Klokken: 17:30 - 21:00
For påmelding klikk her

Kursbeskrivelse:
​Gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) er boligselskaper pålagt en internkontroll. Kurset vil ta for seg behovet for internkontroll i boligselskaper.

Målgruppe:
Kurset er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte i boligselskaper.

Kursavgift:
Kr. 1 200,- for Vestbo-kunder. For deltaker nr. 2, 3, osv. fra samme lag betales det kr. 600,- pr. deltaker.

Påmeldingsfrist:
17. april.