Velkommen på kurs

  Velkommen på kurs

  Kursvirksomhet er en viktig del av vårt totaltilbud på boforvaltningsområdet. Kurs og seminarer er rettet mot tillitsvalgte og ansatte i boligselskaper som Vestbo forvalter.

  Vår målsetting er at kursene skal gjøre arbeidet som tillitsvalgt og ansatt i laget enklere og bedre. Dette nyter både den tillitsvalgte/ansatte og ikke minst beboerne godt av. Økt kompetanse om regler, økonomi og tekniske spørsmål gir riktigere saksbehandlingsrutiner og beslutninger i styret.

  I tillegg til å være en arena for kompetansebygging, er våre kurs også en møteplass for hyggelig sosialt samvær og erfaringsutveksling. Kursene holdes av våre egne jurister, økonomer, ingeniører m.m. og av eksterne foredragsholdere.

  Påmelding til kursene gjøres elektronisk ved å gå inn på de enkelte kursene. Nærmere opplysninger om kursene blir utsendt forløpende med Vestbo Nytt. Vi forbeholder oss rett til endringer i oppsatt program og mindre justeringer i kursinnhold. Det tas også forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.


  Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset er vårens kurs avlyst. 

  Kurskalender


  No Articles Found.