Styresekretær for boligselskaper

  Styresekretær for boligselskaper

  Vestbo tilbyr styresekretærtjeneste til alle boligselskap vi er forretningsfører for. Styresekretæren utfører oppgaver i styrene som ligger utenfor de oppgavene vi har påtatt oss i henhold til forretningsføreravtalen. I korthet går denne tilleggstjenesten ut på at styret engasjerer Vestbo (ved en fast forvaltningskonsulent) som sekretær i styret.

  Fordelen med en slik ordning er at styret blir avlastet for en rekke praktiske oppgaver og at det alltid vil være en person til stede på styremøtene som kan utrede eventuelle spørsmål som fremkommer i forbindelse med styrets arbeid.

  Hvilke oppgaver som skal omfattes av styresekretærtjenesten kan avtales individuelt.

  Tjenesten er priset delvis med faste honorarer for de enkelte oppgavene og delvis som timegodtgjørelse.

  Kontaktskjema  Send inn henvendelse