Noen av våre tilskuddsordninger

    Retningslinjer til Vestbos miljøtilskudd

    Vi har ulike støtteordninger til boligselskaper, idrettslag og foreninger som er lokalisert i boområder der Vestbo er representert.

    For nærmere informasjon kontakt Morten Jacobsen på telefon 959 83 513 eller epost morten.jakobsen@vestbo.no