Retningslinjer til Vestbos miljøtilskudd

Vi har ulike støtteordninger til boligselskaper, idrettslag og foreninger som er lokalisert i boområder der Vestbo er representert.

For nærmere informasjon kontakt Morten Jacobsen på telefon 959 83 513 eller epost morten.jakobsen@vestbo.no

Vestbo støtter lokale idrettslag

   Vestbo ønsker å bidra til at idrettslag som driver med barneidrett og som først og fremst er lokalisert i boområder der Vestbo er representert, kan søke om økonomisk støtte til innkjøp av draktsett. Betingelsen for støtte er at Vestbo sin logo fremkommer både på forsiden og baksiden av drakten.

   Søknad sendes til draktstotte@vestbo.no

   Søknaden må inneholde følgende informasjon:

   • Navn på idrettslag
   • Informasjon om laget (aldersgruppe, antall spillere etc)
   • Kontaktperson, epost og telefonnummer
   • Bilde (evt skisse/farge) av klubbens drakt (forside/bakside). Dette for å kunne vurdere passende logovariant og størrelse.

   Det er viktig at dersom klubbens logo, evt sportsbutikk logo eller annet som skal være med fremkommer på bildet/skissen.