Våre ekniske tjenester

  En erfaren utbygger

  Vestbo har bygget gode boliger for medlemmer i alle livsfaser siden 1946. Det har vi tenkt  til å fortsette med i mange, mange år til.

  Vi har store tomteområder med god beliggenhet. Her vil vi gjerne legge til rette for det gode liv for våre medlemmer, og målet vårt er å utvikle 100 nye boliger hvert år. Prosjektene er organisert som leiligheter i borettslag eller selveiende boliger for yngre mennesker, familier og eldre.

  Vi er opptatt av å ta eierskap til våre prosjekter fordi vi har tro på at det skaper de beste resultatene for alle.

  Teknisk avdeling følger prosjektene helt fra kjøp av tomt til de nye eierne flytter inn, og kobler inn de nødvendige ressursene underveis i prosessen.

  Ved større rehabiliteringsprosjekter kan teknisk avdeling ta rollen som byggherreombud. Her bistår vi boligselskapene med å engasjere planleggere og entreprenører. I neste fase kan vi trekke veksler på vår årelange erfaring og ta ansvar for byggeledelse av arbeidene til alles beste.

  Fakta

  Teknisk avdeling har ansvar for

  • Kjøp av nye tomter
  • Prosjekteringsledelse
  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Forsikringssaker
  • Planlagt periodisk vedlikehold
  • Rehabilitering
  • Annen teknisk bistand

  Kontaktskjema  CAPTCHA image


  Send skjema