Vedlikeholdsplan

Boligselskapene sitter på store verdier i bygningsmassen som det er viktig å ta vare på. En av styrets viktigste oppgaver er å drive en aktiv og langsiktig vedlikeholdsforvaltning av boligselskapets bygningsmasse og fellesarealer. Ved å planlegge vedlikeholdet blir det gjort riktigere, billigere og bevarer verdiene til boligselskapet bedre over tid. 

Vedlikeholdsplan er en abonnementtjeneste som skal hjelpe styret og boligselskapet til en god vedlikeholdsoppfølging av boligaksjeselskapets bygningsmasse over tid.

Etter at vedlikeholdsplanen er etablert med registrering av bygningsdeler, materialer, alder/levetid og en visuell befaring lages det forslag til tiltaksplan med priskalkyler som oppdateres løpende i et årlig møte med Vestbo.

Last ned produktark

KontaktskjemaCAPTCHA image


Send skjema