Overføring av medlemskap

  Praktiske opplysninger ved overføring av bolig

   Her finner du nyttig informasjon og skjemaer som skal benyttes ved overføring av bolig.

   Har du spørsmål?
   Send mail til eierskifte@vestbo.no eller kontakt June Telle, Marianne Bergfjord eller Mona Grimen på telefon 55 30 96 00.

    Før boligen kan overførers må følgende være i orden:

    Andel felleskostnader må være ajour innen overtakelsesdato. Det er opp til partene selv å avtale om medlemskapet som har vært knyttet til boligen skal overføres sammen med boligen.

    Medlemskap for hovedeier koster kr. 500. Medlemskap for medeier(e) koster kr. 800 i perioden 1.1. tom 30.9. og kr 500 i perioden 1.10. tom 31.12. Medeiere betaler årskontingent. Denne forfaller til betaling 15.4.

    Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle er kr. 2.930. Familieoverdragelse selger kr. 5.860.
    Skal kjøper notere pant i boligen er gebyret pr. pantenotering kr. 2.564.

    Søknad om overføring av bolig til nærstående finner du her.
    Søknad sendes direkte til styreleder eller Vestbo. Oversikt over boligselskapene som har avtale med Vestbo  finner du her. Når Vestbo mottar godkjennelsen som er behandlet av styret tar vi kontakt med alle parter og avtaler et møte. Erklæring/fullmakt blir utstedt og må undertegnes av alle parter og dokumentasjon på slektsforhold må fremlegges.

     


     

     Vennligst gi melding til styret når boligen skal overføres til gjenlevende ektefelle. Øvrige arvinge(r) må søke om godkjenning av overdragelse av andel. Søknad sendes til leder i boligaksjeselskapet. Søknad om godkjenning av ny eier finner du her

     Når arvingen(e) har mottatt uskifte-/skifteeattesten, sendes denne til Vestbo.
     Overføring til livsarving ihht skifte-/uskifteattest er kostnadsfritt
     Kontakt bank/låneinstitusjon dersom det er notert pant i boligen.  

      Før boligen overføres må følgende være i orden:

      Andel felleskostnader må være ajour innen overtakelsesdato. Det er opp til partene selv å avtale om medlemskapet som har vært knyttet til boligen skal overføres sammen med boligen.

      Medlemskap for hovedeier koster kr. 500. Medlemskap for medeier(e) koster kr. 800 i perioden 1.1. tom 30.9. og kr 500 i perioden 1.10. tom 31.12. Medeiere betaler årskontingent. Denne forfaller til betaling 15.4.

      Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle er kr. 2.930. Familieoverdragelse selger kr. 5.860.

      Dokument for overføring av hjemmel  fylles ut og sendes til:

      Statens Kartverk, Ullensvang
      Tinglysning Borettslag
      5288 Kinsarvik

      Skjema for overføring av hjemmel til andel finner du her

      Søknad om overføring av bolig til nærstående finner du her

      Vitner som signerer på Kartverkets skjema må ikke være i familie med eier.

      Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand, kopi sendes til Vestbo. Vestbo sender faktura på dokumentbehandlingsgebyr. Når gebyret er betalt, vil boligen bli overført til ny eier ihht. tinglysningsdokumentet.

       


       

       Vennligst gi melding til styret når boligen skal overføres til ektefelle. Arving(ene) må søke om godkjenning av overdragelse av andel. Skjema for overdragelse av andel finner du her

       Søknad sendes direkte til styreleder eller Vestbo. Oversikt over boligselskapene som har avtale med Vestbo  finner du her. Søknad om godkjenning av ny eier finner du her

       Overføring til livsarving ihht skifteattest/uskifteattest er kostnadsfritt.

       Skjema for overføring av hjemmel sendes i to eksemplarer, sammen med skifteattest/uskifteattest til:

       Kartverket Ullensvang
       Postboks 200
       5788 Kinsarvik

       Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand. Send kopi til Vestbo, sammen med skifteattest/uskifteattest og eventuell godkjenning. Endring av eierforhold blir da foretatt hos Vestbo.

        Før boligen overføres må følgende være i orden:

        Andel felleskostnader må være ajour innen overtakelsesdato.

        Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle er kostnadsfritt.
        Familieoverdragelse - gebyr (selger) kr. 4.600 inkl mva

        Dokument for overføring av hjemmel til andel fylles ut og sendes til:

        Kartverket Tinglysing
        Postboks 600 Sentrum
        3507 Hønefoss

        Ytterligere informasjon og skjema for overføring av hjemmel hos Kartverket finner du her:

        Vitner som signerer på Kartverkets skjema må ikke være i familie med eier.

        Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand, kopi sendes til Vestbo. Vestbo sender faktura på dokumentbehandlingsgebyr. Når gebyret er betalt, vil boligen bli overført til ny eier ihht. tinglysningsdokumentet.

         Vennligst gi melding til styret når boligen skal overføres ihht skifteattest/uskifteattest. Overføring er kostnadsfritt. Skjemaet finner du her. Skjema for overføring av hjemmel fylles ut og sendes sammen med skifteattest/uskifteattest i to eksemplarer til:

         Kartverket Tinglysing
         Postboks 600 Sentrum
         3507 Hønefoss

         Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand. Send kopi til Vestbo sammen med skifteattest/uskifteattest.
         Endring i eierforhold blir da foretatt hos Vestbo.