Forkjøpsrett

  Bruk forkjøpsretten din

  På jakt etter drømmeboligen? Ser du etter et nytt hus i et nytt nabolag? Trenger dere større plass? Som medlem i Vestbo har du forkjøpsrett på en rekke attraktive boliger.

  Forkjøpsretten er den fordelen våre medlemmer setter størst pris på, og det forstår vi godt. For dette er et gode som gjør at du kan kjøpe en bolig uten stresset med en budrunde og prisen er dessuten gitt når du bestemmer deg for å tre inn i budet. Boliger med forkjøpsretten legges bare ut på våre hjemmesider og listene oppdateres med nye boliger hver tirsdag og torsdag. Derfor er det viktig at du følger med på hjemmesidene våre når du er på jakt etter et nytt sted å bo.

  Du kan også få skjemaet ved å ringe Vestbo på telefon 55 30 96 00.

  Informasjon om forkjøpsretten


    Storbybolig er et samarbeid mellom boligbyggelagene Vestbo i Bergen, TOBB i Trondheim, Bate i Stavanger, Usbl i Oslo og omegn, Boligbyggelaget Nobl i Bodø og Bonord i Tromsø og Harstad. Samarbeidet ble etablert i 2008 og gir ca 340 000 medlemmer muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom forkjøpsretten. 

    Som medlem i ett av disse boligbyggelagene har du storbyansiennitet fra 1. oktober 2008, i TOBB fra tidligst 1. mai 2009 og Boligbyggelaget Nobl fra 1. juli 2012.

    Dersom du benytter deg av forkjøpsretten når du kjøper bolig i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget som boligen er tilknyttet. Når du kjøper bolig på forkjøpsrett i et annet boligbyggelag beholder du din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag.

     Forkjøpsretten er en rett til å tre inn i et bud på ellers like vilkår når boliger i borettslag tilknyttet boligbyggelaget selges. Dersom flere medlemmer ønsker å bruke forkjøpsretten sin går den som har lengst ansiennitet foran.

     Ansienniteten regnes fra den dagen innmeldingsavgift/medlemskontingent er betalt, og du blir registrert som medlem.
     Har du brukt medlemsansienniteten tidligere i forbindelse med kjøp av bolig, regnes ansienniteten fra dette tidspunktet.

     Alle boliger som lyses ut på forkjøpsrett legges ut på våre nettsider. Her finner en informasjon om meldefrist, adresse og annen informasjon om boligen. I tillegg får en opplyst om boligen er lyst ut på fast pris eller forhåndsvarsel. Forkjøpsretten blir annonsert hver tirsdag og torsdag. Fristen for melding på forkjøpsrett er 1 uke (5 hverdager). Ved utlysning tirsdag og torsdag, vil vi starte behandling av forkjøpsrett henholdsvis onsdag og fredag.

      Forkjøpsretten kan enten utlyses på forhåndsvarsel eller fastpris. Ved utlysning på forhåndsvarsel er boligen ikke solgt. Når boligen er solgt vil den med best ansiennitet få tilbud om å tiltre på forkjøpsrett på de vilkår og pris som boligen er solgt på. Det er ikke bindene å melde seg på forkjøpsrett på boliger som utlyses på forhåndsvarsel. Det er derfor helt frivillig om en vil tre inn i kjøpsavtalen/gjøre bruk av forkjøpsretten. Finansieringsbevis skal legges ved hvis forkjøpsretten brukes, så sørg for at finansieringen er på plass på forhånd.

      Når boliger utlyses på fast pris er boligen solgt og prisen fastsatt. Vestbo-medlemmer som ønsker å melde seg på forkjøpsrett må ha bestemt seg for om en ønsker boligen eller ikke. Å melde seg på forkjøpsrett på fast pris er bindende.

      Finansieringsbekreftelse fra bank på hele beløpet må leveres sammen meldeskjema. Hvis medlemmet ikke har sett boligen på forhånd kan en kreve at det avholdes visning i den uken boligen er ute på forkjøpsrett. I noen tilfeller blir det satt opp visningsdato i forkjøpsrettannonsen til Vestbo, alternativt må interesserte medlemmer avtale visning selv ved å kontakte megler/selger.

       For å kunne benytte forkjøpsretten, må du skriftlig melde din interesse til boligbyggelaget for den boligen du er interessert i. Det er utarbeidet et eget meldeskjema som bør benyttes. Dette kommer automatisk opp og utfylt på riktig sak når du går inn på den enkelte bolig på forkjøpsrettsportalen. Er du registrert på fokjøpsrettportalen kan du sende inn skjemaet digitalt.

       Ønsker du å bruke forkjøpsretten, må melding om forkjøpsrett være Vestbo ihende innen kl 24.00 siste fristdag. For å melde din interesse ved personlig fremmøte, må det skje før klokken 16:00 (01.09. - 30.04.) eller klokken 15.00 (02. 05. - 31.08.). I tillegg til å levere meldeskjema ved personlig fremmøte, kan det sendes på e-post forkjopsrett@vestbo.no eller post.

       Ingen andre enn de som har meldt seg innen fristen har anledning til å løse en bolig på forkjøpsrett. De som melder seg etter at fristen er ute, må derfor gi bud for å være med i budrunden på samme måte som de som ikke er medlemmer i boligbyggelaget. Er det flere medlemmer som har benyttet seg av forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet tilbudet.
       Sjekk at medlemskapet er i orden før du melder din skriftlige interesse.

        Dersom medlemsnummer skal overføres (familieoverføring) må medlemskapet være overført før fristen for å melde sin forkjøpsinteresse på en bolig går ut.

        Ved nytegning av medlemskap må tegningsavgiften være betalt før medlemskapet kan benyttes på forkjøpsretten. Kjøpere som ikke er medlem og som har fått akseptert bud regnes som innmeldt fra aksepttidspunktet.
         

        Mer informasjon og skjema for overføring av medlemskap