Medlemskap ved kjøp av bolig

I henhold til Borettslagsloven av 15.08.2005 må også medeier(e) være medlem i boligbyggelaget (Vestbo).

Av systemmessige grunner skiller vi mellom hovedeier og medeier(e) der det er flere med samme rettigheter i felles bolig.

Ved innmelding betales en andelsavgift på kr 500,-. Hovedeier betaler ikke årskontingent (denne betales gjennom felleskostnadene). Medeier(e) betaler en årlig kontingent på kr 300,-. Det betales ikke årskontingent etter 1. oktober i innmeldingsåret.

Dette skjemaet er kun for hovedeier av boligen. For medeiere, vennligst benytt skjema for Ordinært medlemskap

Medlemmenes rettigheter og plikter

 


Vi sender faktura

Medlemskapet vil få ansiennitet fra det tidspunkt betalingen blir registrert i vårt system.


Datoformat: dd.mm.åååå

Nåværende adresse

Ny adresse ved flytting

Fylles kun ut dersom du har flyttet.


Datoformat: dd.mm.åååå

 

Husk å merke din nye postkasse

KommentarerNeste