Medlemsarrangementer
    søndag 26. mai - 12.00 - 15.00 Langegården på Fjøsanger
    søndag 17. november Framohallen
    onsdag 08. januar - 17.30 - 19.30 Grieghallen