Velkommen hjem

    Velkommen hjem

    "Velkommen hjem" er Vestbos medlemsblad og utkommer fire ganger pr år.

    Under kan du klikke deg inn for å lese medlemsbladene digitalt. Vi legger ut alle utgaver, slik at du hele tiden har tilgang til både gamle og nye blader. God lesning!

    Ønsker du å annonsere i medlemsbladet? Kontakt Rita Alvær på 416 85 400.