Overføring av medlemskap

  Overføring av medlemskap

  Etter Vestbos vedtekter p. 2-2 kan en andel i Vestbo fritt overføres til

  • ektefelle
  • andelseiers slektninger i rett opp- eller nedstigende linje
  • søsken
  • adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling
  • noen som de to siste årene har tilhørt samme husstand

  Ved dødsfall må skifte-/uskifteattest fremlegges.
  Skyldig kontingent må være betalt før overføring. Medlemsnummer som er knyttet til boforhold kan ikke overføres.
  Vi gjør oppmerksom på at et medlemskap ikke kan omgjøres til et juniormedlemskap.

  Overføring av medlemskap er gratis.