Vestbos generalforsamling

Ny dato for Vestbo sin generalforsamling:
På grunn av koronaviruset er generalforsamlingen flyttet og vil bli avholdt tirsdag 16. juni i Bergen Kongress Senter, Håkonsgaten 5.

Valg av ikke-boende delegater

I henhold til Vestbos BBL vedtekter punkt 4-4 skal medlemmene være representert på generalforsamlingen ved delegerte. De delegerte skal velges både blant våre boende og våre ikke-boende medlemmer. Antallet delegater som skal velges er en pr. 100 medlemmer.

Det formelle valget av delegerte til generalforsamlingen er torsdag 16. april 2020 klokken 17.00 i Vestbos lokaler i Strandgaten 196, 5004 BERGEN.

I medio mars 2020 ble det sendt ut brev/epost til tilfeldig utplukket fra medlemsregisteret som var foreslått som delegat til Vestbos generalforsamling.

For de som ikke ønsker å være delegat på Vestbos generalforsamling er fristen for tilbakemelding 14. april 2020.

Tilbakemelding gjøres via lenken nedenfor.

 

Ønsker ikke å være delegat/varadelegat

 

Valg av boende delegater

Forberedelsene til årets generalforsamling er nå begynt i mange borettslag og boligaksjeselskaper. Det er bare valgte delegater som kan møte og stemme på Vestbos generalforsamling.

Delegatene som velges i borettslagene og boligaksjeselskapene er boende medlemmers talerør på Vestbos generalforsamling. De som velges som delegater behøver ikke ha verv i laget og kan følgelig være hvem som helst av de boende medlemmene i laget som ønsker å delta på Vestbos generalforsamling. Delegaten møter på Vestbos generalforsamling på vegne av seg selv og ikke på vegne av borettslaget.

Det er sendt epost til alle styreledere i borettslagene og boligaksjeselskapene tilknyttet Vestbo, med informasjon om prosedyre for valg av delegater og innmelding av disse.
I tilsendt epost finner en lenke for å melde inn delegater til Vestbo.

Frist for å melde inn delegater er satt til 14. mai. Delegater som er innmeldt etter 14. mai vil kunne møte på generalforsamlingen, men vil ikke få tilsendt innkalling med adgangskort i posten.

Vi må uansett ha melding om de valgte delegatene før generalforsamlingen for at de skal kunne møte.

Vil du vite mer om Vestbos generalforsamling?

Spørsmål vedrørende ovennevnte kan rettes til: