Datterselskaper

   Vestbokonsernet består av morselskapet Vestbo BBL og følgende datterselskaper:

    Vestbo Garanti Sentrum AS og Vestbo Garanti Landås AS er heleide datterselskaper av Vestbo Garanti Holding AS. Kontorene er lokalisert i Bergen sentrum og på Landåstorget.

    De to datterselskapene er med i den landsomfattende eiendomsmeglerkjeden Garanti Eiendomsmegling.

     Eiendomsservice Vest AS er totalleverandør av vaktmester-, gartner-, renholds- og håndverkstjenester til borettslag, boligselskap og privatpersoner.

     Selskapet eies 100 % av Vestbo og har gjennom en årrekke levert et bredt tjenestespekter med høy kvalitet innen eiendomsservice i Bergensregionen. Eiendomsservice Vest AS har omkring 50 ansatte og er en betydelig aktør i markedet.

     Hjemmeside: eiendomsservice.as

      Vestbo Finans AS ble stiftet i 2013 og tilbyr enkelte finansielle tjenester overfor boligselskaper forvaltet av Vestbo.

      Tjenestene som tilbys er:

       

       Vestbo Eiendomsforvaltning AS eier et tomteområde på Sotra. I 2012 etablerte selskapet datterselskapet Våge Tomteselskap AS, som i samarbeid med andre grunneiere i området vil utvikle en plan for et større utbyggingsområde.

        Breivik Brygge AS er et utbyggingsselskap som eier en tomt i Breivik i Bergen Vest. Denne ble i 2013 omregulert til boligformål. Selskapet leier ut lokaler og kaiområdet inntil utbyggingen av området starter.

         Golftunet Utbygging AS er et utbyggingsselskap hvor Vestbo eier 50 % og Fana Golftun AS 50 %. Selskapet bygger ut prosjektet Golftun Borettslag som består av 21 blokkleiligheter. Leilighetene er fordelt på 3 blokker, hver på tre etasjer med underliggende parkeringsetasje.

          

          Lønborgtomt AS er et tomteselskap som eies 100 % av Vestbo. Selskapets aktiviteter er knyttet til utbyggingen i Lønborgområdet.

           Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS ble stiftet i 1995 med formål å erverve, utvikle og leie ut eiendommer. Selskapet eier eiendommene Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS som består av 98 leiligheter, hver på ca 32 m2. Selskapet leier ut boliger til ungdom som er i etableringsfasen, med maksimum botid på 5 år.

            Konsul Børsgate 14 AS ble stiftet i 2003. Selskapet driver utleie av  47 leiligheter på Møhlenpris i Bergen. Av disse er 15 leiligheter utleid til Bergen kommune. Selskapet er 100 % eiet av Vestbo.

             Landåstorget AS er et heleid datterselskap av Vestbo. Selskapets eiendommer består av et lokalt kjøpesenter, Landåstorget, som i tillegg til ulike butikker også huser bibliotek, tannlege, lege og fysioterapeut. I 2011 kjøpte selskapet en naboeiendom. På denne er det en nedlagt trafostasjon.

             Tomten vil bli forsøkt omregulert til bolig/næringsformål. I mellomtiden leies lokalene ut til Eiendomsservice Vest AS.

             I tillegg er Vestbo medeier i Strandgaten 196 AS, Haukeland Parkering AS og hel- eller deleiere i en rekke andre tomte- og utbyggingsselskaper.