Hvorfor velge Vestbo

    Kort om Vestbo

    Vestbo ble stiftet 25. april 1946 og er det lokale boligbyggelaget på Vestlandet. Vi har ca 27.000 medlemmer og 15.000 boliger under forvaltning, fordelt på ca 400 boligselskaper.

    Vi har mange års erfaring med å tilby kvalitet i alle ledd til våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere. Konsernet drives hovedsakelig innenfor virksomhetsområdene eiendomsutvikling, boligbygging, forvaltning, finans og eiendomsmegling.