Du som er beboer i boligselskap som Vestbo er forretningsfører for

Tilbake til personvern

 

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger som behandlingsansvarlig for å oppfylle forretningsføreravtalen med ditt boligselskap, eksempelvis i forbindelse med eierskifte, bruksoverlating, godkjenning av nye beboere for enkelte boligselskap, juridisk rådgivning i enkeltsaker, styrevervoppdrag(utleie av personell), innfordring og inkasso av andelskostnader (fellesgjeld). Oppgaver som vi gjør i kraft av forretningsføreravtalen og som vi er databehandler for fremgår ikke av denne personvernerklæringen.

 

Hva inngår i behandlingen?

 

Vi behandler dine personopplysninger for å fullføre avtalen med den som har engasjert oss. Eksempelvis for inndrivning av sine fordringer, herunder inkasso. Vi kan granske fordringen mot deg, fremstille inkassokrav og foreta andre rettslige skritt mot deg for at du skal betale. Vi håndterer også dine personopplysninger når vi bistår boligselskap med saksbehandling ved eierskifter eller bruksoverlating, samt for enkelte boligselskap godkjenning av nye beboere. I tillegg kan vi behandle dine personopplysninger i juridiske saker som vi bistår boligselskapene med. Vi kan også behandle dine personopplysninger når vi påtar oss styreverv oppdrag for boligselskap

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fnr., kontaktopplysninger, dokumentasjon ved studier, arbeidsforhold o.l., søknader om dyrehold, andelsinformasjon, opplysning om skyldig fellesgjeld eller øvrige kostnader som er knyttet til andelen, inkassokostnader, betalingshistorikk, betalingsopplysninger, korrespondanse med deg i forbindelse med oppdraget, samt øvrige opplysninger som fremgår i den enkelte sak. Det kan fremkomme særlig kategorier av personopplysninger, slik som f.eks. helseopplysninger (sensitive personopplysninger) i den enkelte sak.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen skjer som hovedsak med grunnlag i berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fullføre vårt oppdrag for den som har engasjert oss og for at de skal få betalt av deg eller løst den enkelte sak. Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.


 

Hvordan samler vi opplysningene:

 

Fra deg direkte om du kontakter oss i oppdraget, boligselskap du er tilknyttet til, megler, offentlige myndigheter, slik som namsmann og domstoler.