Administrering og godkjennelse av forkjøpsrett

Tilbake til personvern

 

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger på egne vegne for å tilby medlemmer forkjøpsrett. Vi administrerer også forkjøpsretten på boligselskapers vegne.

 

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler personopplysninger om interessenter og medlemmer for å administrere og godkjenne forkjøpsrett. Dette inkluderer utlysning av forkjøpsrett, foreta vurderinger om interessenter og om vilkårene for forkjøpsrett er oppfylt og godkjenning av forkjøpsrett. Vi videreformidler også til boligselskap dersom vi har godkjent en forkjøpsrett.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, kontaktopplysninger, medlemsnummer og finansieringsbevis, registreringstidspunkt, ansiennitet, vurderinger knyttet til forkjøpsrett og søknader.

Behandlingsgrunnlag

Avtale (Medlemsavtale) når vi administrer ut i fra medlemsbetingelser. Vi benytter berettiget interesse når vi opererer på vegne av boligselskap. Behandlingen er da nødvendig for at vi skal kunne fullføre forretningsføreravtalen.


 

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra den registrerte, fra Vestbo, fra boligselskaper, fra Storbybolig AS og meglere.