Innfordring og inkasso*

Tilbake til personvern

 

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger dersom du har gjeld til oss eller til noen av våre oppdragstakere. Oppdragstakere kan være boligselskap eller øvrige selskaper i Vestbo- konsernet

 

Dersom du har gjeld til Vestbo:

 

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger for å fremstille innfordring og inkassokrav og andre tiltak mot deg for at du skal betale, slik som f.eks. inkassovarsler, tvangsutlegg m.m. Vi kan også behandle dine personopplysninger i forbindelse med særskilte betalingsavtaler.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fnr., kontaktopplysninger, registreringsdato, opplysninger om gjeld (beløp og hva den gjelder), inkassostnader, betalinger, konto og andre betalingsopplysninger, samt korrespondanse med og notater fra muntlig kontakt med den registrerte.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen skjer med grunnlag i en avtale vi har mot deg. Består vår fordring mot deg på bakgrunn av et erstatningskrav eller annet krav som ikke er avtale, skjer behandlingen med grunnlag i berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal få betalt av deg.


 

Om du har gjeld til din utleier, boligselskap eller andre som har engasjert Vestbo for innfordring og inkassohåndtering:

 

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger for å fullføre avtalen med den som har engasjert oss for inndrivning av sine fordringer. Vi kan behandle dine personopplysninger for å fremstille innfordring og inkassokrav og andre tiltak mot deg for at du skal betale, slik som f.eks. inkassovarsler, tvangsutlegg m.m. Vi kan også behandle dine personopplysninger i forbindelse med særskilte betalingsavtaler.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fnr, kontaktopplysninger, andelsnummer, registreringsdato, opplysninger om gjeld (beløp og hva den gjelder), inkassokostnader, betalinger, konto og andre betalingsopplysninger, samt korrespondanse med og notater fra muntlig kontakt med den registrerte.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fullføre vårt inkassoppdrag for den som har engasjert oss og for at denne skal få betalt fra deg.


 

Hvordan samler vi opplysningene:

 

Fra den registrerte, Vestbo, boligselskap, namsmyndighetene og andre myndigheter, inkludert domstoler.


 

*Dersom det gjelder gjeld til et av Vestbo sine datterselskaper eller andre selskaper Vestbo har eiendel i vil dette selskapet være selvstendig behandlingsansvarlig. Dette selskapet kan eksempelvis være:

 

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377, Golftun Utbygging AS med org.nr. 998 333 970 , Breivik Brygge AS med org.nr. 987 553 847, Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609, Vestbo Finans AS med org.nr. 999 564 321, Strandgaten 196 AS med org.nr. 833 069 012, Strømme Gård AS med org.nr. 986502130, Strømme Gård utbygging AS med org.nr. 913047869 og Florvåg Industrihavn AS med org. nr. 987614838.