Du som kontakter oss via mail, telefon eller nettside

Tilbake til personvern

 

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vi behandler dine personopplysninger når du tar kontakt med oss for å tilby deg support, herunder besvare henvendelser.

 

Hva inngår i behandlingen?

 

Vi behandler dine personopplysninger når du tar kontakt med oss via telefon, e-post eller vår nettside. Videre behandler vi dine personopplysninger for å følge opp og håndtere din henvendelse.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Ikke-medlemmer og medlemmer som tar kontakt via mail eller nettside: Alt som meldingen inneholder, eks. navn, e-postadresse, telefonnr., melding, registreringstidspunkt (alt som kommer via e-post).

Medlemmer og ikke-medlemmer som tar kontakt via telefon: Navn, hvem du har pratet med, telefonnummer og kontakttidspunkt.

Behandlingsgrunnlag

For henvendelser som er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg er denne avtalen grunnlaget for behandlingen (eks. avtale om medlemskap i Vestbo).

Dersom vi ikke har en avtale med deg eller at behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle denne avtalen med deg benytter vi berettiget interesse som grunnlag for behandlingen. Behandlingen er nødvendig for å håndtere og besvare henvendelsen.


 

Hvordan samler vi opplysningene:

 

Fra deg direkte.