Kontaktpersoner til kunder, leverandører m.m., og styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte i boligselskap*

Tilbake til personvern

 

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vi behandler personopplysningene for å generelt kunne administrere å inngå avtaler, håndtere faktura og for å kunne stille spørsmål og for øvrig korrespondere med kunden, samarbeidspartnere og leverandører. Vi behandler også personopplysninger om styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte i boligselskap for å administrere og oppfylle forretningsførerkontrakten.

 

Hva inngår i behandlingen?

 

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner for våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere i forbindelse med inngåelsen av avtaler og når avtalen er etablert. Tilsvarende gjelder for administrering av forretningsførerkontrakter med boligselskap. Da behandler vi personopplysninger om styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte for å inngå, administrere og fullføre forretningsførerkontrakten. Dette kan også eksempelvis inkludere styreverv oppdrag på vegne av boligselskapet.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Personopplysninger som behandles kan bla. være navn, kontaktopplysninger, yrkestittel, rolle og øvrig informasjon som fremgår i korrespondansen med disse registrerte. For styremedlemmer kan vi også behandle fødselsnummer.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne administrere og oppfylle våre avtaler.


 

Hvordan samler vi opplysningene:

 

Fra deg og fra kunden, leverandøren eller samarbeidspartner som du er kontaktperson for. Videre mottar vi personopplysninger fra boligselskaper. 

 


 

*Dersom avtaleforholdet inngås med et datterselskap til Vestbo eller andre selskaper Vestbo har eierandel i vil dette selskapet være behandlingsansvarlig. Dette kan eksempelvis være:

 

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377, Golftun Utbygging AS med org.nr. 998 333 970 , Breivik Brygge AS med org.nr. 987 553 847, Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609, Vestbo Finans AS med org.nr. 999 564 321, Strandgaten 196 AS med org.nr. 833 069 012, Strømme Gård AS med org.nr. 986502130, Strømme Gård utbygging AS med org.nr. 913047869 og Florvåg Industrihavn AS med org. nr. 987614838 .