Du som er leietaker i en bolig eller område Vestbo eier*

Tilbake til personvern

 

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å kunne administrere leieforholdet med deg og for å oppfylle våre plikter som utleier. Videre behandler vi dine personopplysninger for å tilby og gi deg tjenester og service utover det som fremgår av leieforholdet.

 

 

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når vi mottar interesse for og sender ut leieavtalen og håndterer dine betalinger, sammenstiller grunnlag for betaling basert på forbruk av for eksempel vann eller varme, når vi sender ut informasjon til deg som du behøver som leietager, når du kontakter oss, ved håndtering av feilmeldinger og service i din bolig, slik som f.eks. nøkkeladministrasjon, ved behandling av leieforhandlinger, avslutning av leieforholdet m.m. Videre kan vi behandle personopplysninger om deg for å ivareta våre rettslige interesser under leieforholdet, f.eks. dersom du bryter dine forpliktelser i leieforholdet.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, opplysninger om eventuell verge, bostøtte, hvilke avtaler du har med oss, kontonummer og andre betalingsopplysninger, eventuelle sikkerhet (f.eks. depositum), betalingshistorikk (opplysninger om utestående fakturaer, betalinger og eventuelle betalingsutsettelser), informasjon om boligen, opplysninger om oppgaver o.l. som skal utføres i boligen og som er nødvendig for leieforholdet. Klager, ulovlig fremleie, melding til offentlige myndigheter. Det kan fremkomme særlige kategorier av personopplysninger i den enkelte sak som leietaker gir til oss.

Behandlingsgrunnlag

Avtale (leieavtale). Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.


 

Hva inngår i behandlingen?

Vi kan også behandle dine personopplysninger i forbindelse med driftshåndtering av boligen ( slik som f.eks. strømavtaler, herunder fjernavlest måling, abonnement på internett o.l, elektroniske nøkler), forsikring og skade.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, boliginformasjon, elektroniske nøkkelsystem, opplysninger om tilpasning av boligen ( vi behandler kun opplysninger om helse som du gir til oss) og opplysninger som er nødvendig for håndtering av driftsavtaler.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne forvalte boligen på en rasjonell måte og etterkomme ønsker fra leietaker. Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.


 

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når vi skal ta stilling til en eventuell fremleie. Vi behandler også dine personopplysninger dersom du er leietaker i et fremleieforhold. Slik fremleie kan være når vi utleier til kommunen og kommunen tildeler deg en bolig som vi eier.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, opplysninger om eventuelle referanser du har oppgitt, opplysninger om bostøtte o.l. samt opplysninger som fremkommer under leieforholdet.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne ta stilling til et fremleieforhold, samt for å administrere leieforholdet.


 

Hvordan samler vi opplysningene:

 

Fra deg i forbindelse med at leieavtale inngås og når du kommuniserer med oss. Videre skapes opplysningene om deg under leieforholdet ( f.eks. ditt forbruk). Dersom du er leietaker basert på f.eks. fremleie kan vi også motta personopplysninger fra den opprinnelige leietakeren. Vi kan også få opplysninger fra kommunen og andre offentlige myndigheter dersom du har bostøtte eller lignende stønader.


 

*Dersom leieforholdet gjelder en bolig eller et område som er eid av datterselskap til Vestbo eller andre selskaper Vestbo har eierandel i vil dette selskapet være behandlingsansvarlig. Dette kan eksempelvis være:

 

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377 og Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609.