Du som er medlem av Vestbo

Tilbake til personvern

 

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å administrere ditt medlemskap og fordeler dette medlemskapet gir, samt administrasjon av fordelsprogram.

 

Du som ikke har aktivert ditt medlemskort:

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når vi inngår medlemsavtale med deg, fakturer deg eller en annen betalingshåndtering for ditt medlemskap, administrasjon av medlemskapet, overføring av medlemskapet, for å gi deg tilgang til medlemssider og korrigere/endre opplysninger på medlemssider, for å informere deg om våre prosjekt, arrangementer, utsending av medlemsblad og oppfordring om å aktivere fordelsprogram for de som ikke har reservert seg mot direkte markedsføring.

Vi kan også behandle personopplysninger om deg som medlemmer i andre aktiviteter, samt i kraft av å være behandlingsansvarlig som forretningsfører. For disse behandlingen vises det til informasjonsvedlegg om de aktuelle behandlingene.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsdato, kjønn, kontaktopplysninger, medlemsnummer, medlemstype, registreringsdato, ansiennitet, betalingshistorikk for medlemskontigent (årskontigent) ,utestående faktura, betalinger og eventuelt betalingsforsinkelse), betalingsmåte, eventuelt opplysninger om en annen betaler, andelsnummer, samt hvorvidt du har aktivert ditt medlemskort (medlemsstatus).

Behandlingsgrunnlag

Avtale (avtale om medlemskap i Vestbo). Vi benytter berettiget interesse for det som ikke er nødvendig for å oppfylle avtalen, f.eks. utsending av medlemsblad, arrangementer og oppfordring om å aktivere ditt medlemskort for de medlemmer som ikke har reservert seg mot direkte markedsføring. Dette er nødvendig for at vi skal kunne gi deg informasjon om medlemskapet, herunder nyheter og tilby deg dine medlemsfordeler.


 

Du som har aktivert ditt medlemskort:

Hva inngår i behandlingen?

Når du aktiverer ditt medlemskort blir du innlemmet i et fordelsprogram. Vi behandler dine personopplysninger når vi utleverer medlemslister til administrator av fordelskortet, samt godkjenner eventuell reklame/fordeler som utsendes. Vi har også tilgang til medlemssider hvor opplysninger om din bruk av medlemskortet m.m. vises. Denne tilgangen har vi for å kunne yte kundeservice til deg tilknyttet din bruk av medlemskortet og fordelsprogrammet.

Selve fordelsprogrammet administreres av Boligbyggelagenes Partner AS (heretter benevnt "BBL Partner"). BBL Partner er behandlingsansvarlig for administrering av fordelsprogrammet. For nærmere informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles under fordelsprogrammet henvises det derfor til BBL Partner sin personvernerklæring.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsdato, kontaktopplysninger, registreringsdato, medlemsnummer, medlemsstatus, personer i husstanden, fødselsår på personer i husstanden, boligtype, antall biler i husstanden, fritidsbolig, kontonr. for oppsparing, , reservasjonsønsker, bankkonto for utbetaling, allerede kunde av medlemsfordeler, ønsker tilbud fra enkelte medlemsfordeler, kjøpshistorikk ved bruk av eventuelle medlemsfordeler, herunder hvor en har handlet og opplysninger om inngått avtale.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen skjer med grunnlag i medlemsavtale og avtale om fordelskort som inngås når du aktiverer medlemskortet ditt. For behandling som ikke er nødvendig for å oppfylle avtalene benyttes berettiget interesse som grunnlag. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne gi deg fordeler og yte service til deg under fordelsprogrammet.


 

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg direkte og fra BBL Partner. Videre skapes personopplysninger om deg under bruk av medlemskortet. Kontroll av opplysningenes korrekthet, samt tilføying og oppdatering kan skje gjennom avstemming mot private og offentlige registre.