Du som har meldt din interesse for boligprosjekt og/eller som kjøper bolig eller område av Vestbo*

Tilbake til personvern

 

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å kunne administrere din interesse og kjøp av en bolig av Vestbo.

 

Hva inngår i behandlingen?

Vestbo behandler dine personopplysninger for å administrere din interesse for kjøp av bolig, inngå og fullføre en avtale om kjøp av bolig med deg. Vi behøver blant annet dine personopplysninger for å ferdigstille boligen, fakturering av kjøpesum, tilpasninger i boligen og andre kostnader tilknyttet boligen, samt administreringen av overtakelse, befaringer og eventuelle reklamasjoner.

Alt i forbindelse med markedsføring av eiendom (utenom nyhetsbrev) budgivning, køplassering og kontraktsinngåelsen administreres alene av Vestbo Garanti Sentrum AS og Vestbo Garanti Landås AS. På deres egne nettsider kan du lese deres personvernerklæring.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, kontonummer og andre betalingsopplysninger, betalingshistorikk, andel, innflytningsdato, informasjon om boligen, tilpasninger i boligen, overtakelsesprotokoll, befaringsprotokoller, påmelding til salgsmøter, opplysninger om interesse, hvordan interessen er registrert, køplassering, opplysninger som er nødvendig for å avhjelpe eventuelle feil og andre opplysninger som fremkommer i eventuelle reklamasjonssaker. Det kan fremkomme særskilte kategorier av personopplysninger som du gir til oss i forbindelse med vår tilpasninger i boligen.

Behandlingsgrunnlag

Avtale (kjøpsavtale og eventuell tilvalgsavtale). Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.

For interessenter til boligprosjekt som ikke inngår en kjøpsavtale med oss behandler vi personopplysninger med grunnlag i berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å følge opp interessenter.


 

Hva inngår i behandlingen?

Vestbo kan også behandle personopplysninger om nye andelseiere ved etablering av et boligselskap, herunder sameie og borettslag.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Opplysninger om stifterne, antallet andeler, andelenes størrelse, når andelen skal innbetales, samt navn og fnr. på styrets medlemmer og andre tillitsvalgte

Behandlingsgrunnlag

Ved stiftelse av boligselskap gjelder Borettslagloven og eierseksjonsloven. Mellom Vestbo og den registrerte kommer kjøpsavtalen til anvendelse


 

Hvordan samler vi opplysningene:

 

Fra deg. Vestbo Garanti Sentrum AS og Vestbo Garanti Landås AS (meglere) og fra entreprenører og leverandører. Kontroll av opplysningenes korrekthet, samt tilføying og oppdatering kan skje gjennom avstemming mot private og offentlige registre.


 

*Dersom salgsforholdet gjelder en bolig eller et område som er eid av datterselskap til Vestbo eller andre selskaper Vestbo har eierandel i vil dette selskapet selvstendig behandlingsansvarlig. Dette kan eksempelvis være:

 

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377, Golftun Utbygging AS med org.nr. 998 333 970 , Breivik Brygge AS med org.nr. 987 553 847, Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609, Strømme Gård AS med org.nr. 986502130 og Strømme Gård utbygging AS med org.nr. 913047869.