Rekruttering – du som er interessert i en stilling hos oss*

Tilbake til personvern

 

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vi behandler personopplysningene for å kunne håndtere søknader, intervjuer og foreta beslutninger i en rekrutteringsprosess. Vi kan også lagre personopplysningene i vår kandidatdatabase for å kunne kontakte aktuelle kandidater ved fremtidige rekrutteringer.

 

Hva inngår i behandlingen?

 

Vi behandler personopplysninger om deg når vi mottar og vurderer søknader fra deg, samt når vi foretar intervjuer, kontroll med referansepersoner og egne vurderinger i rekrutteringsprosessen. Vi behandler disse personopplysningene selv eller gir de videre til rekrutteringsbyrå som bistår oss i rekrutteringsprosessen.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, kontaktopplysninger, fødselsdato, CV, søknad, vitnemål, eventuelle fotografi, personlighetstester og øvrige opplysninger du i søknadsprosessen gir til oss.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at Vestbo skal kunne håndtere søknader som de registrerte har sendt, gjennomføre intervjuer og treffe beslutninger i en rekrutteringsprosess. For de kandidater som blir tilbudt jobb hos oss er grunnlaget for behandlingen å inngå en ansettelsesavtale. Når vi lagrer personopplysninger for fremtidige rekrutteringer innhentes det samtykke fra den registrerte.


 

Hvordan samler vi opplysningene:

 

Fra deg, fra referanser du har oppgitt, fra rekrutteringsbyrå eller søknadskanaler, slik som f.eks. finn.no

 


 

*Dersom rekrutteringen gjelder ansettelse i et datterselskap til Vestbo eller andre selskaper Vestbo har eierandel i vil dette selskapet være behandlingsansvarlig. Dette kan eksempelvis være:

 

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377, Golftun Utbygging AS med org.nr. 998 333 970 , Breivik Brygge AS med org.nr. 987 553 847, Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609, Vestbo Finans AS med org.nr. 999 564 321, Strandgaten 196 AS med org.nr. 833 069 012, Strømme Gård AS med org.nr. 986502130, Strømme Gård utbygging AS med org.nr. 913047869 og Florvåg Industrihavn AS med org. nr. 987614838.